Konkurs Koło 2018

Teren obejmujący pracę konkursową to pas zieleni wzdłuż rzeki Słupia. Prócz kilku drzew, znajduje się tam pozostałość po murze obronnym z czasów średniowiecza. Okolica sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym. Jest to miejsce rekreacji mieszkańców Słupska, przeznaczone w całości do rewitalizacji. Projekt łazienki publicznej jest połączeniem nowoczesności z tradycją. Forma toalety wychodzi bezpośrednio od obłych kształtów, które często pojawiają się w projekcie rewitalizacji. Mur został wpisany w całą kubaturę projektu, tak aby pozostałość “czegoś “historycznego łączyła się z nowoczesną formą dzisiejszej architektury. W wyniku tego zabiegu przestrzennego, mur będący w centrum, dzieli projekt na dwie części. Pierwsza z nich, mniejsza, to miejska galeria sztuki. Niewielka przestrzeń, która graniczy z deptakiem i daje nowe możliwości kształtowania kultury na terenach okolic rzeki. Druga to, przestrzenie, gdzie przechodzień może zatrzymać się na trochę dłużej tj. toaleta publiczna, mała gastronomia, miejsce informacji oraz ławki W ten oto sposób, spacerowicz okolicznych bulwarów, może dokonać wyboru czy chce szybko zwiedzić dany budynek czy może jednak pobyć nieco dłużej np. kupując coś do jedzenia. Natomiast konstrukcja ze szkła, którą otula historyczną część muru, tworzy pewien symboliczny zarys przeszłości. Budynek w swej zewnętrznej części pokryty jest panelami aluminiowymi, natomiast mur „osłonięty” jest hartowanym szkłem barwionym. Konstrukcje projektu stanowią słupy żelbetowe. Całość posadowiona jest na ławach fundamentowych.