Konkurs Centrum Kultury w Lublinie na projekt małej architektury